Van fransgezind en vlaamsgezind tot waanzin.

Verleden week hebben alle Vlaamse bekende partijen, met uitzondering van de SPA, zich in het tijdschrift “Knack” min of meer uitgesproken tegen het bewind van Kroonprins Philippe als opvolger van Koning Albert II. Deze verrassende verklaringen (veel van hen onder de druk van de N-VA) lijkt ons zeer vreemd. Dit onderwerp werd echter niet in de «regeringsverklaring» van 2011 opgenomen, onderhandeld na 541 dagen. Belangrijke structurele hervormingen werden besproken, waarvan sommige reeds in voege. Andere zullen vóór het einde van 2013 afgehandeld worden.

De hierboven vermelde soort “coup d’état” bedreigt het verder bestaan van de regering Di Rupo.

1 .Hoe kunnen de regeringspartijen over staatshervormingen blijven onderhandelen als sommigen onder hen, eenzijdig, allerlei nieuwe voorstellen indienen die niet in de regeringsakkoorden zijn opgenomen,

2. Bart De Wever heeft zijn verklaringen zo maar niet zonder nadenken uitgesproken. Zij maken de opvolging van Koning Albert II ten gunste van Prins Filip moeilijker.

3. Het is ook niet uitgesloten dat de N-VA vreest dat de hedendaagse staatshervormingen hun doel zouden kunnen bereiken. Dit zou een terugslag geven aan de nationalistische partij en een einde betekenen aan de ambitie van haar leiders.

4 .Het blijkt dat de uitspraak van de Vlaamse partijvoorzitters te ver is gegaan. Men zou zich ook kunnen afvragen hoe omvangrijk de opinie van de doorsnee burger tegenover de nationalistische partijen in het noorden van het land is : 10 % , 20 % , 30 % ? Volgens sommige opiniepeilingen zeker niet meer dan 50 %.

5 .Wie zou Prins Filip als toekomstig staatshoofd kunnen vervangen? Het afschaffen van het koningshuis, zoals de N-VA en het V.B. het eisen, wordt door de andere traditionele partijen niet aanvaard. Men moet ook niet vergeten dat Prins Filip, die drie en vijftig jaar is, al tiental jaren lang als opvolger wordt opgeleid.

6. Het heeft geen zin om over discriminatie tussen de Franstalige en de Nederlandstalige Belgen te spreken. Dat de Koning geen perfect evenwicht behoudt qua gevoelens tegenover de ene en de andere, is moeilijk te bewijzen. Indien men een president zou benoemen, zou het risico dan niet veel groter zijn ?

7. Welk zijn de bevoegdheden van het Staatshoofd ? Volgens de grondwet : geen enkel. Maar, Hij kan, dankzij zijn onpartijdige positie steeds tussenkomen, indien nodig, bv. bij een regeringscrisis om de partijleiders te helpen een gemeenschappelijk, langdurige en politieke “platform” te vinden. Intussen is Hij een soort “glamorous” symbool vooral in het buitenland. Iets wat moeilijker is met een gekozen president.

8 .Zou Prins Filip met een staf van bekwame adviseurs en de hulp van zijn vrouw, die unaniem geapprecieerd wordt zowel in binnen- als buitenland, niet in staat zijn om zijn taak doeltreffend te verwezenlijken ?

9 .Men dient ook rekening te houden met de uitstekende resultaten die Prins Filip bekomen heeft tijdens de prinselijk economische missies in het buitenland.

10.Uiteindelijk moet men bewust zijn dat wanneer een maatschappij die met twee verschillende culturen te kampen heeft, zoals in ons land,   de wereldcultuur op een of andere wijze de minder verspreidde tracht te domineren. Een voorbeeld : tot en met de regering van koningin Wilhelmina, was het Frans de officiële taak aan het Nederlands Hof. In elk geval, heeft de Vlaamse (Nederlandse) taal haar hoogte punt bereikt. Wil men verder gaan, zal men zich stoten aan de regels vastgelegd door het Europees handvest voor mensenrechten, zoals onlangs met de beperkingen op de aankoop van onroerende goederen.

Laten wij de huidige regering rustig zijn programma afwerken, zodat de kiezers in mei 2014 een beter inzicht mogen hebben over de verhoudingen tussen Noord en Zuid. In ons ingewikkeld land, dient men voorzichtig vooruit te gaan en zich niet op te jagen.
Frans- of Vlaamsgezind, wij moeten niet waanzinnig worden.

 

Jules A. HORN
www.brusselsthinktank.org

Commentaires  

 
#1 Steven E 27-10-2013 20:35
Hoewel ik filosofisch een overtuigde Vlaming ben en ook overtuigd ben dat een territoriale herorganisering van dit stukje Europa op lange termijn een vooruitgang zou betekenen voor alle volkeren die hier thans wonen, sta ik altijd open voor andere standpunten: ik wou U maar bedanken voor de kalme, geciviliseerde en steekhoudende uiteenzettingen van uw standpunten op deze site! U hebt vast ook een deel van de waarheid in pacht.
Citer
 

Ajouter un Commentaire


Code de sécurité
Rafraîchir